Eigen Opvoedingsproject

VBS De Springplank

Spring je mee?

De Springplank is een dorpsschool waar alle kinderen welkom zijn.
We behoren tot het gesubsidieerd vrij onderwijs: de Zusters Kindsheid Jesu.
U mag bij ons een christelijk geĆÆnspireerde, eigentijdse opvoedingĀ verwachten.

Kanunnik Triest, stichter van de Zusters Kindsheid Jesu is een grote inspiratiebron
met zijn accenten op innoverend onderwijs, naastenliefde en de solidariteit met de meest kwetsbaren.

De missie die ons schoolbestuur hieraan koppelt is dat ze een warme ontplooiingsplek/ groeiplek willen creƫren voor elk kind.
'We willen opvoeding en onderwijs aanbieden waarin elk kind zichzelf leert coachen om optimaal te ontwikkelen'.
Samen leven, samen werken en samen leren staan hierbij centraal.Ā 

Vanuit deze gedachte willen wij gelijke kansen creƫren voor al onze leerlingen met respect voor elkaar en voor de omgeving.
We stimuleren de harmonische ontwikkeling van de totale persoon zodat onze leerlingen
zelfredzaam en gelukkig kunnen functioneren in de hen omringende wereld.Ā Ā 

Een rijk aanbod tot unieke sprongen

We geloven in elk kind en elk kind staat centraal. Als leerkracht zijn we positief ingesteld en gebruiken we de talenten van het kind
om zichzelf te kunnen ontplooien.
Op die manier proberen we om elk kind te laten uitgroeien tot een gelukkig en weerbaar persoon.

Wij geloven dat de diversiteit tussen kinderen de zin in leren en leven doet groeien. Dit maakt ons aanbod rijker.
Door die diversiteit zijn we voortdurend in beweging en maken we unieke sprongen.
(lees meer...)

Met deze mensen springen we samen

Als school willen wij ervoor zorgen dat onze sprongkracht zo ver mogelijk reikt.
Dit doen we door samen te werken met een heel breed team van mensen buitenaf.
Zij helpen de school dragen en ondersteunen mee de optimale ontwikkeling van elk kind.

Sprong vol verwondering

We willen als school een gemeenschap vormen die nieuwe uitdagingen aangaat.
Hiervoor laten wij ons inspireren door onverwachte (dagelijkse) gebeurtenissen.
We hechten niet alleen belang aan de grote zaken in het leven maar staan ook stil bij de kleine dingen.
In elke ervaring gaan we op zoek naar de waarden en normen en leggen we hierbij een link met geloofsverhalen.
(lees meer...)

Zorg om elke sprong

Iedereen is verschillend. Niet elk kind zal hetzelfde spoor volgen. In de zorg is het soms nodig om een zijsprong te maken.
Op die manier houden we rekening met de noden van elk kind. We zorgen ervoor dat alle sprongen voor iedereen haalbaar blijven.
In overleg met alle partijen stippelen we een weg uit die voor iedereen bewandelbaar is.
(lees meer...)

Zo spring ik graag met je om

Als school hechten wij veel belang aan de omgang met elkaar. Respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, beleefdheid, samenhorigheid en zelfstandigheid zijn aspecten die elk jaar opnieuw op een unieke manier aan bod komen. Wij willen alle kinderen op die manier voorbereiden op hun sprong in de wereld.